Energiatehokas lämmitys kiinteistöissä

Lämmitysenergian kulutus muodostaa merkittävän osan vuokrataloyhtiön asuntokohtaisista vuokrista. Lämpöä kannattaakin säästää aina, kun se on mahdollista ilman, että asumismukavuus kärsii. Lämmön säästöön on monia mahdollisuuksia. Toimenpiteitä voidaan jaotella sen mukaan, kuinka nopeasti ja helposti ne ovat toteutettavissa. Energiatehokkuushankkeet kannattaa toteuttaa siten, että ensin toteutetaan helpot ja nopeat käyttötekniset toimenpiteet ja sitten vähäisiä investointeja vaativat. Lopuksi tehdään suurempia investointeja edellyttävät toimenpiteet, jotka yleensä toteutetaan vasta muiden korjausten yhteydessä. Kaikki toimenpiteet, myös helpot, kannattaa kuitenkin tehdä suunnitelmallisesti ja ammattilaisten apua hyödyntäen.