Vedenkulutus taloyhtiössä

Taloyhtiön vedenkulutuksen määrää kuvataan yleensä vuorokausikulutuksena henkilöä kohden l/hlö/vrk (litraa henkilöä kohden vuorokaudessa). Suomessa kokonaisvedenkulutus kerros- ja rivitaloyhtiöissä oli vuonna 2020 tehdyn selvityksen mukaan keskimäärin 120-130 l/hlö/vrk. Lämpimän veden osuus kokonaisvedenkulutuksesta on keskimäärin noin 35 prosenttia.

Veden kulutus per henkilö vaihtelee paljon

Asuntojen veden kulutuksessa on suuria vaihteluita. Kulutus voi olla alle sadasta litrasta kolmeensataan litraan vuorokaudessa henkilöä kohti. Vaihtelu on seurausta erilaisista käyttötottumuksista, perheiden elämänvaiheista ja eroista kotona vietetyssä ajassa. Veden kulutus on myös asia, johon asukas voi helposti itse vaikuttaa.

Vuoden 2020 vedenkäyttötutkimuksen mukainen vedenkäytön jakauma:

 • Peseytymiseen kuluu 45 %
 • keittiössä 17,5 %
 • WC:ssä 15 % ja
 • pyykinpesussa 15 % vedestä,
 • lisäksi muuta vedenkulutusta on noin 7,5 %.

Miten lasketaan lämpimän veden hinta taloyhtiössä? 

Vedenkulutuksen kokonaiskustannukset muodostuvat kulutetun veden lisäksi lämpimän käyttöveden lämmitykseen tarvitusta energiasta. Alla olevassa laskuesimerkissä on tarkasteltu, miten taloyhtiön vesimaksun voi määrittää ja sitä voi hyödyntää myös oman taloyhtiön vesimaksun todenmukaisuuden selvittämiseen. 

 • Ensin selvitetään taloyhtiön vuotuinen kokonaisvedenkulutus. Kun se jaetaan asukkaiden määrällä, saadaan samalla selville taloyhtiön ominaisvedenkulutus.
 • Kokonaisvedenkulutuksesta 35 % on lämmintä vettä. Lasketaan kokonaisvedenkulutuksesta lämpimän veden osuus. 
 • Rakennukseen tulevan veden lämpötila on 5 ˚C ja se lämmitetään 55 ˚C:een. Tähän kuluu lämmitysenergiaa 58 kWh/m³. 
  Veden vuotuinen lämmitysenergian tarve saadaan kertomalla yhden vesikuution lämmittämiseen tarvittavan energian määrä taloyhtiön vuotuisella lämpimän käyttöveden määrällä. 
 • Vesiyhtiön vesilaskusta saadaan selville vesikuution hinta. Kokonaisvesimäärä sisältää sekä kylmän veden että lämpimän veden määrän. Käytetyn veden lisäksi vesiyhtiö perii kuukausittaista perusmaksua.
 • Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian kustannusten laskentaan tarvitaan lämmitysenergian hinta. Esimerkkitalo on kaukolämmössä ja lämmön hinta on 123 €/MWh. Lämmitysenergiaan menevä raha saadaan kertomalla kaukolämmön hinta edellä lasketulla lämmitysenergian tarpeella. 
 • Vedenkäytön kokonaiskustannukset saadaan laskemalla yhteen vesiyhtiölle maksetun veden ja lämpöyhtiölle maksetun lämpöenergian kustannukset yhteen. 
  Asukaskohtainen kuukausittainen vesimaksu lasketaan jakamalla taloyhtiön vedenkäytön kokonaiskustannukset asukkaiden lukumäärällä ja 12 kuukaudella.