Lämmönjako rakennuksessa

Rakennusten tilojen tarvitsema lämmitysenergia on saatava jaettua tasaisesti joka puolelle rakennusta. Tätä varten tarvitaan lämmönjakojärjestelmä, joka voi olla:

  • vesikiertoisen keskitetty lämmönjakojärjestelmä,
  • ”kuiva” lämmönjakojärjestelmä tai
  • ilmakiertoinen lämmönjakojärjestelmä.

Lämmönjakojärjestelmien jaottelu perustuu lämmönjaossa hyödynnettyihin väliaineisiin. Vesikiertoisessa lämmönjakojärjestelmässä väliaineena on vesi ja ilmakiertoisessa ilma. ”Kuivassa” järjestelmässä lämmönluovutus tapahtuu suoraan huonetilaan ilman erillistä pidemmän toimitusmatkan mahdollistavaa verkostoa. Vesikiertoinen patterilämmitysjärjestelmä on Suomessa yleisimmin käytetty lämmönjakotapa. Sitä voidaan hyödyntää lukuisten eri lämmitysmuotojen kuten kauko- ja maalämmön lämmönjaossa. Takka, ilmalämpöpumppu ja sähkölämmityspatterit ovat kaikki tyypillisiä ”kuivia” järjestelmiä.