Energiatehokas sähkön käyttö taloyhtiössä

Energiatehokkuuden merkitys sähkön käytössä korostuu sähköä käyttävien järjestelmien määrän kasvaessa. Seuraavassa on käyty läpi taloyhtiöstä yleisimmin löytyviä kiinteistösähköä kuluttavia järjestelmiä. Lisäksi mukana on vinkkejä kiinteistösähköjärjestelmän energiatehokkuuden parantamiseen sekä toisaalta ilmastopäästöjen vähentämiseen.