Energiatehokas lämmitys taloyhtiössä

Lämmitysenergian kulutus muodostaa merkittävän osan taloyhtiön hoitovastikkeesta. Lämpöä kannattaakin säästää aina, kun se on mahdollista ilman, että asumismukavuus siitä kärsii. Lämmön säästöön on monia mahdollisuuksia.

Toimenpiteitä voidaan jaotella sen mukaan, kuinka nopeasti ja helposti ne ovat toteutettavissa. Energiatehokkuushankkeet kannattaa toteuttaa siten, että ensin toteutetaan helpot ja nopeat käyttötekniset toimenpiteet ja sitten vähäisiä investointeja vaativat. Lopuksi tehdään suurempia investointeja edellyttävät toimenpiteet, jotka voi olla järkevä toteuttaa vasta muiden korjausten yhteydessä. Kaikki toimenpiteet, myös helpot, kannattaa kuitenkin tehdä suunnitelmallisesti ja ammattilaisten apua hyödyntäen.