Energiatehokkuus vedenkulutuksessa ja vedensäästö

Turhaa vedenkulutusta taloyhtiöissä aiheuttavat mm. erilaiset vesivuodot, vesijohtoverkoston kovasta painetasosta aiheutuvat liialliset hanojen virtaamat sekä etenkin asukkaiden kulutustottumukset. Turha vedenkulutus lisää sekä kylmän veden kulutusta että lämpimän veden kulutusta, mikä hukkaa arvokasta lämmitysenergiaa, jota veden lämmitys vaatii.

Veden ja sen lämmittämiseen kuluvan energian säästöön on monia keinoja. Helpoimmat käyttötottumuksiin liittyvät toimenpiteet on toteutettavissa heti ja ilman investointeja. Esimerkkinä tästä on vaikuttaminen asukkaiden kulutuskäyttäytymiseen tiedottamalla ja neuvomalla. Osa toimenpiteistä vaatii puolestaan tarkempaa suunnittelua ja investointeja. Seuraavassa on listattu erilaisia toimenpiteitä taloyhtiön vesitehokkuuden parantamiseen.