Energiatehokkuus vedenkulutuksessa ja vedensäästö

Turhaa vedenkulutusta taloyhtiöissä aiheuttavat mm. vuodot, vesijohtoverkoston kovasta painetasosta aiheutuvat liialliset hanojen virtaamat sekä etenkin asukkaiden kulutustottumukset. Veden tuhlaantumisen rinnalla lämpimän veden hukka kuluttaa myös arvokasta lämmitysenergiaa, jota veden lämmitys vaatii.

Veden ja sen lämmittämiseen kuluvan energian säästöön on monia keinoja. Helpoimmat käyttötottumuksiin liittyvät toimenpiteet on toteutettavissa heti ja ilman investointeja. Esimerkkinä tästä vaikuttaminen asukkaiden kulutuskäyttäytymiseen tiedottamalla ja neuvomalla. Osa toimenpiteistä vaatii puolestaan tarkempaa suunnittelua ja investointeja. Seuraavassa on listattu erilaisia toimenpiteitä taloyhtiön vesitehokkuuden parantamiseen.