Automaatiolla energiatehokkuutta

Automaatio auttaa järjestelmien ohjaamisessa, jotta halutut olosuhteet saavutetaan ilman turhaa energiankulutusta tai sisäilma- ja kosteusongelmia. Automaatiolla onkin merkittävä vaikutus rakennusten energiankulutukseen.

Energiansäästö perustuu järjestelmien tarpeenmukaiseen käyttöön. Tarpeenmukaisuus tarkoittaa sitä, että lämmitystä, ilmanvaihtoa sekä valaistusta ohjataan muuttuvien käyttötilanteiden tarpeiden mukaan. Esimerkiksi ilmanvaihdon ilmamääriä voidaan järjestelmässä pystyä lisäämään huonekosteuden tai hiilidioksidipitoisuuden perusteella. Tämä näkyy konkreettisesti kustannussäästöinä sekä sisäilman laadun parantumisena.