Lämmitys

Rakennusten lämmitys vie noin neljäsosan kaikesta Suomessa käytetystä energiasta. Isoa lämmitystarvetta selittää paitsi pohjoinen ilmastomme myös nykyisen rakennuskantamme energiatehokkuuden matala taso. Uudisrakentamisessa energiatehokkuus on jo paremmalla tasolla ja lämpöhäviöt pienet, mutta pelkästään uudisrakentamisen kautta tapahtuva rakennuskannan energiatehokkuuden paraneminen on hidasta. Jotta saavutamme kansainväliset ilmastotavoitteemme, on energiatehokkuuden merkittävää paranemista näin ollen tapahduttava suuressa mittakaavassa myös olemassa olevassa rakennuskannassamme.

Tässä luvussa kerrotaan taloyhtiön lämmitykseen liittyvistä tekniikoista, erilaisista lämmitysmuodoista sekä lämmityksen energiatehokkuuden parantamisesta.