Ilmanvaihdon yleisimmät ongelmat

Vaikka ilmanvaihtojärjestelmä olisi alunpitäen hyvin suunniteltu, voivat toteutusvaiheessa sattuneet muutokset ja asennusvirheet sekä etenkin ilmanvaihdon virheellinen käyttö ja ylläpito johtaa ilmanvaihdon toimimattomuuteen. Toimivan ilmanvaihdon olemassa oloa ei kuuluisi oikeastaan erityisemmin edes huomata, minkä vuoksi huomiot liittyvätkin yleisimmin juuri ongelmiin. Seuraavassa on käyty läpi eri ilmanvaihtojärjestelmien tyypillisimpiä ongelmia sekä syitä niiden taustalla.