Energia- ja vesikustannusten vaikutus taloyhtiön hoitokuluihin

Taloyhtiöiden hoitokuluista merkittävä osuus muodostuu energia- ja vesikustannuksista. Vaihtelu eri taloyhtiöiden välillä voi olla suurtakin, mutta tyypillisesti energia- ja vesikustannukset haukkaavat hoitokuluista 30-40 %. Vuonna 2022 taloyhtiöiden hoitokuluista käytettiin keskimääräisesti

  • lämmitykseen 22 %,
  • vesi- ja jätevesimaksuihin 8,9 % ja
  • kiinteistösähköön 6 %.

Energia- ja vesikuluilla on iso vaikutus asukkaiden maksamiin hoitovastikkeisiin ja vuokriin eli siis asumiskustannuksiin. Taloyhtiön energianhallinta on näin ollen myös kustannustenhallintaa.