Taloyhtiön sähköjärjestelmä

Taloyhtiön sähkö tulee sähköpääkeskuksen kautta, johon sähkö tulee liityntäjohtoa pitkin jakeluverkon liityntäpisteestä.  Pääkeskuksesta sähkö jaetaan huoneistoihin ja kiinteistölle. Sähköpääkeskuksessa on jokaiselle huoneistolle sekä kiinteistösähkölle oma mittaus, jonka mukaan verkkoyhtiö ja sähkönmyyjä laskuttavat sähkön käytöstä. Kiinteistössä voi olla myös alakeskuksia ja asunnoissa on omat asuntokohtaiset ryhmäkeskukset eli asunnon sulakekaapit. Sulakekaapeista sähköä jaetaan laitteille ja pistorasioihin. Sähköjärjestelmään voi liittyä myös kiinteistöautomaatio, joka voi ohjata ilmanvaihtoa, lämmitystä tai erilaisia sähkölaitteita, kuten valaistusta.