Taloyhtiön energiankulutus

Taloyhtiön kokonaisenergiankulutus on monen tekijän summa. Lämmitysenergiaa kuluu huonetilojen, ilmanvaihdon tuloilman ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen. Kiinteistösähköä kuluttavat valaistus, talotekniset järjestelmät sekä taloyhtiön yleisissä tiloissa sijaitsevat muut sähkölaitteet, kuten talosaunan kiuas ja pesutuvan laitteet. Yhä useammin asuinrakennuksistakin löytyy lisäksi asuinmukavuutta parantava jäähdytysjärjestelmä.

Rakennuksen energiatehokkuus pyritään varmistamaan niin energiamuodon, rakennusmateriaalien, rakenneratkaisujen kuin taloteknisten järjestelmien järkevillä valinnoilla. Myös mahdollisuus hallita käytönaikaista energiankulutusta on osa energiatehokasta rakentamista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi mahdollisuutta säätää ja ohjata automaation avulla lämmitystä tarpeenmukaisesti, joilla voidaan pienentää kokonaiskulutusta.

Kehittyvä automaatio tarjoaa koko ajan tehokkaampia mahdollisuuksia hyödyntää rakennuksen lämpökuormista peräisin olevaa “ilmaislämpöä” tilojen lämmitystarpeen kattamiseen. Lämpökuormilla viitataan auringonvalosta, kodinkoneista, valaistuksesta ja ihmisistä tulevaan lämpöön. Ilman automaatiota, lämpökuormat voivat johtaa ylilämmittämiseen ja näin ollen energianhukkaan.

Vaikutusmahdollisuudet rakennusten energiankulutukseen ovat merkittävät, mutta on myös tekijöitä, joihin emme voi vaikuttaa. Näitä ovat rakennuksen sijaintiin liittyvät tekijät, kuten ulkolämpötila, tuulisuus ja auringonvalo. Rakennus ominaisuuksineen muodostaa sen energiankulutuksen raamit, mutta vastuu rakennusten energiatehokkaasta käytöstä, huollosta ja asumisesta jää kuitenkin aina viime kädessä käyttäjille.

Nykyisissä lämmitysjärjestelmissä automaatiolla on yhä isompi rooli. Sen avulla järjestelmät toimivat energiatehokkaasti ja ilman jatkuvaa ihmisen säätötarvetta.