Suunnitelmallisen kiinteistönpidon työkaluja

Kiinteistön ylläpitoa ja suunnitelmallista korjaamista helpottamaan on tarjolla monenlaisia työkaluja. Osa näistä on lakisääteisiä, kuten seuraavan viiden vuoden korjaus- ja kunnossapitotarpeen ilmaiseva kunnossapitotarveselvitys (KPTS) sekä energiatodistus asuntojen myynti- ja vuokraustilanteessa. Muita tärkeitä työkaluja ovat mm. huoltokirja, kuntoarvio, kunnossapito – ja korjaussuunnitelma (PTS), kuntotutkimus, energiakatselmus sekä taloyhtiöstrategia.

Kiinteistönpidon välineistöä kehitetään jatkuvasti käyttäjälähtöisempään suuntaan tavoitteena, että ne toimisivat hyödyllisenä tukena kiinteistön suunnitelmallisessa ylläpidossa, kehittämisessä ja korjaamisessa.