Sähköautoilun nykytilanne ja tulevaisuus

Aloitetaan luvuista.

Suomessa on 2,76 miljoonaa liikennekäytössä olevaa henkilöautoa, eli yksi auto kahta asukasta kohden. Autojen määrä on kasvanut 2000-luvulla tasaisesti, mutta muutosta on nähtävissä. Kokonaismäärään vaikuttaa sekä käytöstä poistuvien autojen osuus sekä uusien henkilöautojen määrän lasku. 2020 jälkeen vain uusien sähköautojen ja ladattavien hybridien määrä on kasvanut.

Sähköautojen osuus on kasvanut kymmenessä vuodessa 0,01 prosentista 5,43 prosenttiin

Syitä henkilöautokannan muutoksiin on useita, mutta merkittävimpiin niistä kuuluu liikenteen päästöjen vähentämisen tavoitteet. Liikenteen päästöjen vähentämiseen tarvitaan useita keinoja:

  • lisätään jalankulkua ja pyöräilyä
  • kasvatetaan joukkoliikenteen osuutta
  • vähennetään lento- ja autoliikennettä
  • suositaan raideliikennettä kuljetuksissa
  • kehitetään vähäpäästöisiä ja päästöttömiä kulkuvälineitä.

Polttomoottoriautoihin (bensiini, diesel) verrattuna sähköautojen käytöstä aiheutuvat päästöt ovat merkittävästi pienemmät, kun fossiilisten polttoaineiden sijaan sähköauto saa energiansa päästöttömästä energiasta, kuten tuuli-, aurinko- tai ydinvoimalla tuotetusta sähköstä. Vaikka kaikkea sähköä ei tuoteta näillä energiamuodoilla, myös energiantuotanto on matkalla kohti päästöttömiä tuotantomuotoja. Henkilöautoliikenteen sähköistymistä vauhdittaa lainsäädäntö. Suomessa uusien rakennusten pysäköintipaikoille tulee asentaa latauspiste tai latauspistevalmius, joiden vähimmäismäärä määräytyy pysäköintipaikkojen määrän perusteella. Lisäksi valmistelussa on EU:n päätös bensiini- ja dieselautojen myynnin kieltämisestä 2035, päätökseltä puuttuu vielä lopullinen hyväksyntä. Lainsäädännön etenemisen ohella useat autovalmistajat ovat jo ilmoittaneet aikataulunsa polttomoottoriautojen valmistamisen lopettamiseksi.

Vuonna 2022 kolmannes ensirekisteröinneistä oli sähköautoja

Henkilöautoliikenteen sähköistyminen muuttaa tarpeita, joita liikenneinfraan kohdistuu. Bensa- ja dieselautojen tankkausasemien kysyntä pienenee, kun samanaikaisesti sähköautojen lataustolppia tarvitsee yhä useampi niin valtateiden varsilla, työpaikoilla kuin kotipysäköinnissä. Jos liikenteessä olevien autojen määrä vähenee edelleen, taloyhtiöissä tarvitaan aiempaa vähemmän pysäköintipaikkoja ja keskusta-alueilla on mahdollisuus lisätä elävää kaupunkitilaa.