Yhdelle myyntivaltti, toiselle asumisen välttämättömyys

Yhdelle myyntivaltti, toiselle asumisen välttämättömyys

Erilaisten hankintojen yhteydessä puhutaan taloyhtiön arvonnoususta. Tällä tarkoitetaan sitä, että asuntojen arvostus nousee, kun esimerkiksi latauspisteiden asentamisen myötä taloyhtiöllä on tarjota jotain sellaista, jota kaikissa rakennuksissa ei ole tarjolla tai se parantaa asuntojen laatua. Usein arvonnousua mitataan rahassa: myytäessä asunnosta voi pyytää isompaa summaa kuin mitä se olisi ollut ilman remonttia.

Latauspiste voi olla ratkaiseva tekijä, jonka vuoksi uusi osakas tai vuokralainen haluaa muuttaa juuri teidän taloyhtiöönne. Tai myös siihen, miksi nykyiset asukkaat haluavat jatkaa asumista. Lataamisen helppous on keskeinen osa sähköautoilijoiden sujuvaa arkea.