Hankintakustannukset

Latauspisteurakkaan voi kuulua kustannuksia, jotka riippuvat urakan laajuudesta. Näihin kustannuksiin vaikuttaa taloyhtiön lähtötilanne. Jos autopaikoilla on valmiiksi lämmitystolpat, putkituksia tai kaapelointeja ei välttämättä tarvitse uusia. Latauspisteiden määrä vaikuttaa siihen, kestääkö nykyinen sähkökapasiteetti suunniteltujen latauspisteiden aiheuttaman kuorman vai tarvitseeko sähköpääkeskukseen tai sähköliittymän tyyppiin tehdä muutoksia.

Lisäksi latauslaitteille tarvittavat ominaisuudet voivat vaikuttaa niin hankintahintaan kuin laitteiden käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Tällaisia ominaisuuksia ovat muun muassa latausteho, kuormanhallinta ja älylaitteet latauspisteissä. Nämä ominaisuudet eivät ole pelkkiä ylimääräisiä kulueriä: esimerkiksi kuormanhallinnalla voidaan tasata sähköautojen latauksesta aiheutuvia kulutuspiikkejä, mikä vaikuttaa taloyhtiön maksaman tehomaksun määrään. Korkeampi hankintahinta voi pienentää niitä kustannuksia, joita sähkön käytöstä aiheutuu. Älylaitteilla voidaan esimerkiksi ohjata latauspisteen toimintaa mobiilisovelluksella tai ohjata yhteiskäyttöisellä latauspisteellä laskutus suoraan sille käyttäjälle, joka kulloinkin autoaan lataa.

Tiivistettynä: latausurakan kustannuksiin vaikuttavat useat tekijät, jotka voivat kasvattaa tai laskea hankintakustannuksia:

  • Olemassa olevien lämmitystolppien määrä
  • Nykyisen sähköjärjestelmän kapasiteetti
  • Nykyisen sähköliittymän kapasiteetti
  • Lataustyyppi hidaslataus vai peruslataus
  • Latauslaitteen ominaisuudet, kuten mittaus, älyominaisuudet yms.
  • Maatöiden tarve
  • Mahdollisuus yhdistää muuhun urakkaan