Yhtiökokouksen päätös

Yhtiökokouksen enemmistöpäätös tarkoittaa sitä, että päätöksen hyväksymiseksi tarvitaan yli puolet annetuista äänistä.

Tuplaenemmistöpäätös puolestaan tarkoittaa, että annettujen äänien enemmistö (yli puolet) toteutuu

1) kaikkien yhtiökokouksessa annettujen äänten joukossa

2) autopaikkaosakkaiden äänten joukossa.

Määräenemmistöpäätös on asunto-osakeyhtiölain mukainen määritelmä, jossa päätöksen hyväksymiseen tarvitaan kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Lupa yhtiökokoukselta tarvitaan silloin, kun latauspistehanke toteutetaan yhden tai useamman osakkaan muutostyönä. Yhtiökokous määrittää tällä päätöksellä myös sen, millä ehdoilla latauspisteen toteuttaminen osakkaan muutostyönä sallitaan jatkossa. Samalla yhtiökokous voi valtuuttaa taloyhtiön hallituksen tekemään muutostyölupien tulevat käsittelyt.