Kustannusten muodostuminen ja avustukset

 

Sähköauton käytön kokonaishintaan vaikuttaa keskeisesti latauspisteurakan sekä lataamisen kustannukset. Tässä kappaleessa käymme läpi eri tekijöitä, jotka vaikuttavat latauspisteiden hankinnan ja käytönaikaiseen hintaan. Kappaleessa Kustannusten jakaminen taloyhtiössä esitellään eri vaihtoehtoja, joilla voidaan toteuttaa kustannusten oikeudenmukainen kohdentaminen.

Näin pääsette alkuun: selvittäkää tarpeet, joita osakkailla on latauspisteille sekä hinta, jonka he ovat valmiita maksamaan latauspisteistä. Pyytäkää tarjouksia latauspisteurakasta ja vertailkaa tarjousten sisältöjä sekä hintoja.