Autopaikkojen hallintamuodot

Autopaikat voivat olla yhtiön hallinnassa, joita vuokrataan osakkaille ja heidän vuokralaisilleen. Latauspisteen sisältäville autopaikoille voidaan määrittää muita paikkoja korkeampi vuokra. Taloyhtiön hallinnoimille autopaikoille voidaan toteuttaa latauspisteet yhtiön hankkeena, osakasvähemmistön hankkeena tai osakkaiden muutostyönä.

Jos autopaikat ovat osakkaiden hallinnassa, niiden hallintaoikeuden antavat joko erilliset autopaikkaosakkeet tai asunto-osakkeet, jotka antavat oikeuden hallita asunnon lisäksi autopaikkaa. Autopaikka voi kuulua jokaiseen asunto-osakkeeseen. Osakashallintaisille autopaikoille voidaan latauspisteet toteuttaa osakasmuutostöinä tai osakasvähemmistön hankkeena. Kummassakin tilanteessa latauspisteen asennuttaminen edellyttää yhtiön luvan muutostyöhön.

Kun autopaikat ovat sekä yhtiön että osakkaiden hallinnassa, päätös tehdään kahdessa osassa.

  1. Ensin yhtiökokouksen enemmistö päättää niistä muutostöistä, jotka hyödyttävät vain autopaikan omistavia osakkaita. Päätöksessä huomioidaan, että näistä muutostöistä ei peritä kustannuksia yhtiön muilta osakkailta.
  2. Sitten autopaikkaosakkaiden enemmistö päättää kuinka monelle autopaikalle hankitaan latauslaitteet.