Erilaiset latausvaihtoehdot

Sähköautoa ladataan eri paikoissa: pitkän matkan liikenteessä matkan varrella ja pysähdyksissä yön yli esimerkiksi taloyhtiössä. Taloyhtiössä lataustehon tarve riippuu sekä päivittäin kertyvistä ajokilometreistä sekä siitä, montako tuntia autoa ehditään lataamaan. Osassa sähköautomalleista lataustehoa rajoittaa se, kuinka suurella teholla auto pystyy ottamaan vastaan sähköä. Esimerkiksi osassa ladattavista hybrideistä enimmäislatausteho on 3,6 kW, vaikka auto olisi kiinni 11 kW peruslatauksessa.

Hidaslataus

Hidaslatauksella tarkoitetaan sähköauton latausta, kun latausteho on noin 1,8-2,3 kilowattia tunnissa, super-suko -pistorasialla latausteho voi olla 3,6 kWh. Kymmenen tunnin latauksella voi siten ajaa noin 90-115 kilometriä riippuen sähköauton kulutuksesta. Taloyhtiön ja sähköauton omistajan näkökulmasta hidaslataus on sopiva vaihtoehto, jos pääosa autoilusta tehdään lyhyillä etäisyyksillä tai auto on pysäköitynä pitkiä aikoja kerrallaan.

Hidaslataus edellyttää latauspisteiden hankkimisen, mutta peruslataukseen verrattuna tarvittavien muutostöiden määrä on pienempi. Hankintakustannuksiltaan hidaslataus on peruslatausta edullisempi. Hidaslatausta voi tehdä tilapäisesti myös tavanomaisesta kotitalouspistorasiasta (suko) tai lämpötolpasta, mutta sitä ei suositella käytettäväksi ensisijaisena latausvaihtoehtona. Huomioi, että lataamiseen soveltumaton pistorasia voi olla sähköturvallisuusriski. Pistorasialatauksen soveltuvuus pitää varmistaa ennen latausta.

Peruslataus

Yleensä peruslataukseen tarkoitetun latauspisteen teho on 3,6–22 kW, jolloin täyssähköauton toimintamatka kasvaa 18-100 kilometriä yhden tunnin latauksella, ja ladattavalla hybridiautolla 10-40 km. Tällaisia latauspisteitä käytetään taloyhtiöissä ja julkisissa latauspisteissä. Sekä täyssähköautoja että ladattavia hybridejä voidaan ladata peruslatauksella. Peruslataus soveltuu taloyhtiöön, jonka sähköautoilla ajetaan usein pidempiä, yli 100 kilometrin päivämatkoja.

Peruslatausta varten on käytössä omat pistoketyyppinsä, joiden käyttö riippuu automallista. Type 2 on yleisin Euroopassa käytetty pistoketyyppi, Type 1 harvinaisempi.

Muut latausmuodot

Muita latausvaihtoehtoja ovat pikalataus ja suurteholataus, jotka ovat käytössä julkisessa latausverkostossa. Näiden latausteho voi nousta jopa 50 kilowattiin tunnissa.