Päätöksenteko eri tilanteissa

Tässä luvussa käydään läpi latauspaikkoihin liittyvän päätöksenteon eri vaihtoehtoja. Tärkeimmät toteutustapaan vaikuttavat tekijät ovat, ketkä autopaikkoja hallinnoivat sekä joukon suuruus, joka haluaa edistää latauspisteiden hankintaa. Pienin mittakaava hankkeelle on osakkaan muutostyö, jos vain yksi tai muutama osakas haluaa edistää latauspisteen hankintaa käyttöönsä. Parhaimmillaan taloyhtiöön halutaan useita latauspisteitä, jolloin yksittäisen latauspistekohtaiset kustannukset pienenevät. Tällainen hanke kannattaa toteuttaa taloyhtiön tai osakasvähemmistön hankkeena.

Latauspaikkojen asentaminen edellyttää aina taloyhtiöltä hyväksyntää muutostyölle. Luvan antamiselle voidaan asettaa ehtoja. Ehdot kattavat tyypillisesti vähintään…

  • edellytyksen asianmukaisesta toteutuksesta
  • sähköturvallisuuden huomioimisesta ja muutostyön valvonnasta yhtiön toimesta
  • kunnossapitovastuun määrittämisestä yhtiön ja osakkaan kesken
  • yhtiöjärjestyksen muuttamisen siten, että lataussähkö voidaan periä vastikkeena osakkaalta sekä
  • jos kunnossapitovastuu on taloyhtiöllä, asuntopaikkaosakkeen vastiketta voidaan korottaa yhtiöjärjestyksessä.

Alla olevissa taulukoissa on kuvattu yleisellä tasolla eri tyyppisten hankkeiden toteutusvaihtoehtoja (kuvat päivittyvät myöhemmin).

Vaihtoehdot hankkeen toteutukselle päätöksenteon näkökulmasta (Tiedot: Ohje sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseksi, Kiinteistöliitto 2021).