ARA:n avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen

Päivitetty 4.1.2024:

Uusien sähköautojen latausinfra-avustuksen myöntäminen on päättynyt vuonna 2024.

Viimeistään vuoden 2023 aikana lähetettyjen avustushakemusten ehdot:

ARA:n tuen myöntämisen edellytyksenä on, että latauslaitteita hankitaan kerralla vähintään viisi ja sähkönjohtimen tulee kestää vähintään 11 kilowatin teho kolmivaiheisena. Latauslaitetta ei tarvitse ottaa heti käyttöön, valmius latauslaitteen asentamiselle heti tai myöhemmin riittää tuen myöntämiseen.

Avustus on 35 % hakemuksella avustettavaksi hyväksyttävistä arvonlisäverollisista kustannuksista. Avustuksen määrä on enintään 1 400 euroa latausvalmiutta ja enintään 90 000 euroa hakijaa kohden. Tukea voidaan hakea seuraaviin kustannuksiin:

  • tarvekartoitus
  • hankesuunnittelu
  • sähköpääkeskukseen tarvittavat muutostyöt
  • sähköliittymän tyypin muutos
  • putkitukset ja kaapeloinnit sekä niihin liittyvät tavanomaiset maanrakennustyöt
  • latauslaitteet vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa.

Vaikka hidaslatauspisteisiin ei saa avustusta, niiden toteuttaminen voi olla silti kannattavin vaihtoehto

Huomioi, että 11 kW tehovaatimus rajaa tuen ulkopuolelle hankkeet, joissa toteutetaan vain hidaslatauspisteitä. Hidaslataukseen tarkoitettujen latauspisteiden hankintahinta on kuitenkin peruslatausta edullisempi. Siksi taloyhtiölle voi olla taloudellisesti kannattavampaa hankkia hidaslatauspisteet, vaikka hankkeeseen ei saataisi ARA:n avustusta.