Muutostyöt taloyhtiössä

Latauspisteiden asentamiseen tarvittavat työt vaihtelevat sekä taloyhtiön tarpeiden että sähköjärjestelmän nykytilan perusteella. Tässä kappaleessa listaamme muutamia esimerkkejä siitä, mitä muutostöitä latauspisteiden asentaminen voi edellyttää. Mitä enemmän muutostöitä joudutaan tekemään, sitä korkeammaksi hankkeen kustannukset nousevat. Osaan kustannuksista voi saada ARA-tukea, josta voit lukea lisää kappaleessa ARA:n avustus sähköautojen latausinfran rakentamiseen.

Velvollisuus latausvalmiuden rakentamiseen laajemman remontin yhteydessä

Lain mukaan taloyhtiöiden uusiin ja korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa, tulee asentaa sähköauton latausvalmius kaikille pysäköintipaikoille. Velvoite ei edellytä latauspisteiden asentamista, vaan ainoastaan latausvalmiuden toteuttamista. Latauspiste- ja automaatiolain mukaiset velvoitteet ovat olleet voimassa maaliskuusta 2021 alkaen.

Muutaman latauspisteen rakentaminen

Muutaman latauspisteen rakentaminen ei yleensä edellytä sähköjärjestelmän muutoksia. Varmuuden vuoksi järjestelmän kapasiteetti kannattaa tarkistuttaa sähkösuunnittelijalla.

Vanhojen lämpötolppien hyödyntäminen

Vanhoja lämpötolppia voidaan yleensä hyödyntää latauslaitteiden asentamisessa. Kaapeleiden kunto ja tehonkestävyys vaikuttavat tarvittavien muutostöiden määrään. Jos tarkoituksena on hankkia peruslataukseen soveltuvat latauspisteet, vanha lämpötolppien kaapelointi riittää harvoin lataukseen useille autopaikoille.

Pääsulakkeiden muutostyöt

Saatte verkkoyhtiöltä maksuttomasti tiedon siitä, paljonko nykyisessä sähköpääkeskuksessa on jäljellä vapaata kapasiteettia. Jos muutoksia taloyhtiön sähköverkkoon tai -liittymään tarvitaan, kannattaa selvittää ensin onko sähköverkon uudistaminen tarpeellista teknisen käyttöiän päättymisen vuoksi tai voidaanko työ yhdistää johonkin muuhun suunnitteilla olevaan urakkaan. Näissä muutoksissa voi syntyä tarve maarakennustöille, mikä edellyttää piha-alueen kaivamista auki.