Takamittaroinnilla toteutettu energiayhteisö

Taloyhtiön aurinkosähköenergiayhteisö on mahdollista toteuttaa myös yhteisön omilla sähkön mittauksilla. Tällöin jakeluverkkoyhtiön mittaus on vain kiinteistön liittymispisteessä ja tämän ns. summamittarin takana on koko kiinteistön sähkönkäyttö, eli sekä kiinteistön että asuntojen sähkönkäyttö. Energiayhteisöllä on vain yksi yhteinen sähkönhankintasopimus ja yksi yhteinen jakeluverkkopalvelusopimus. Energiayhteisö tekee myös yhteisen sopimuksen sähkön myymisestä markkinoille. Yksittäiset yhteisön jäsenet eivät ole sopimussuhteessa jakeluverkkoyhtiön eivätkä sähkönmyyntiyhtiön kanssa. Kyseessä on aina koko taloyhtiön yhteinen energiayhteisö.

Kiinteistö tarvitsee ns. takamittaroinnin, jonka avulla seurataan sekä kiinteistösähkön että asuntojen kulutusta. Kaikki sähkö tulee taloyhtiöön yhden summamittarin (kiinteistösähkömittari) kautta, josta se jaetaan asuntokohtaisten mittareiden kautta asuntoihin. Suuremman sähkön käyttövolyymin ja yhden sopimuksen avulla on mahdollista säästää merkittävästi siirto- ja kuukausimaksuista. Takamittaroidun energiayhteisön perustaminen voi olla kuitenkin vaikeaa, koska kaikilta yhteisön jäseniltä on saatava hyväksyntä omista sähkösopimuksista luopumisesta.

Takamittaroinnin toteutus edellyttää, että asuntojen sähkömittarit vaihdetaan jakeluverkkoyhtiön omistamista mittareista taloyhtiön omistamiksi mittareiksi. Lisäksi kiinteistösähkömittari vaihdetaan summamittariksi. Taloyhtiön täytyy myös hoitaa asuntojen sähkön laskutus esimerkiksi isännöinnin tai erillisen palveluntarjoajan kautta.

Kuva: Motiva Oy