Aurinkosähköä pelkästään kiinteistösähköön

Aurinkosähköjärjestelmä on mahdollista kytkeä vain taloyhtiön kiinteistösähkön käyttöön. Tällöin aurinkovoimala kytketään taloyhtiön kiinteistösähkön käyttöpaikalle. Jos kiinteistösähkön kulutuksesta jää yli aurinkosähköä, myydään se sähkön vähittäismyyjälle, jonka kanssa taloyhtiö on tehnyt myyntisopimuksen. Kiinteistösähköä hyödyntävä järjestelmä on kohtalaisen helppo perustaa. Hanke on ns. tavanomaista tasoa oleva uudistus ja päätös voidaan tehdä yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä. Jos taloyhtiö hyödyntää aurinkosähköä vain kiinteistösähkön käytössä, ei kyseessä ole vielä energiayhteisö. Energiayhteisön perustaminen vaatii, että taloyhtiössä on vähintään kaksi sähkönkäyttöpaikkaa, jotka hyödyntävät aurinkosähköä ja jakavat sen etukäteen sovittujen jakoperusteiden mukaan.

Kuva: HSY