Periaatepäätös energiayhteisön perustamisesta

Taloyhtiön energiayhteisön perustamisen ensimmäinen vaihe on tehdä periaatepäätös hankkeen käynnistämisestä. Jotta asia edistyy, on taloyhtiön hallituksen hyvä ymmärtää ensin perusperiaatteet taloyhtiön aurinkosähköenergiayhteisön perustamisesta. Hyvä tapa on valtuuttaa yksi hallituksen jäsen perehtymään asiaan ja esittelemään se muille hallituksen jäsenille. Kun hallitus ymmärtää hankkeen perusperiaatteet ja on yksimielisesti sen takana, on hanketta helpompi lähteä edistämään ja hyväksyttämään osakkailla.

Tässä kohden voi jo pohtia mm. seuraavia asioita:

 • Perustettavan energiayhteisön muoto.
  • Koko taloyhtiön hanke vai aktiivisten asiakkaiden hanke.
 • Sähkön mittaus ja laskutus.
  • Jakeluverkkoyhtiön mittaukset vai yhteisön omat mittaukset (takamittarointi).
 • Energiayhteisöä edustava taho, ensisijainen yhteyshenkilö energiayhteisön sekä jakeluverkkoyhtiön välisessä tiedonvälityksessä.
 • Ylijäämäenergian myyntisopimus (SMA tai SMB) hyvityslaskentamallissa.
 • Tuotantolaitoksen soveltuvuus verkkoon.
 • Keskustelu verkonhaltijan ja kunnan rakennusviranomaisen kanssa.
 • Karkea arvio aurinkosähköjärjestelmän potentiaalista.
 • Sopiva kattopinta-ala.
 • Käytössä oleva budjetti.
 • Riittävän viestinnän toteutus asukkaille hankkeen eri vaiheissa.
Kuva: HSY