Aurinkosähköjärjestelmä ylimitoitetaan

Jos taloyhtiön aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan selvästi energiayhteisön omaa sähkönkulutusta suuremmaksi ja/tai järjestelmä sisältää akuston, katsotaan hanke taloyhtiön ei-tavanomaiseksi hankkeeksi. Hankkeen toteuttaminen vaatii yhtiökokouksen määräenemmistöpäätöksen ja siihen osallistuvat vain ne osakkaat, jotka siihen suostuvat. Kustannus jakautuu kaikille osallistuville osakkaille samoin kuin oikeus yhteisön tuottamaan hyötyyn. Kustannukset katetaan tyypillisesti erillisellä vastikkeella ja muut osakkaat eivät osallistu sen maksamiseen.

On hyvä huomata, että jos energiayhteisö myy jatkuvaluonteisesti aurinkosähköä verkkoon, voi veroviranomainen tulkita sen liiketoiminnan muodossa tapahtuvaksi tavaran myynniksi, joka on arvonlisäveron alaista. Toisaalta, jos yhteisön oma kulutus on verovuoden aikana ollut suurempaa kuin myynti, niin ALV-velvollisuutta ei ole. Verottajankaan tulkinnat eivät ole tässä asiassa vielä täysin selviä, joten asiassa kannattaa olla tarkkana ja veroviranomaisen kanssa yhteydessä hyvissä ajoin ennen hankkeen toteuttamista. Seuraavassa luvussa kerrotaan vielä lisää energiayhteisön verotuskäytänteistä.