Energiayhteisön ja jakeluverkkoyhtiön välinen sopimus

Ennen energiayhteisön perustamista tulee yhteisön ja paikallisen sähkön jakeluverkkoyhtiön tehdä keskinäinen sopimus osapuolten välisistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Sopimuksessa energiayhteisö ilmoittaa jakeluverkkoyhtiölle tarpeelliset tiedot energiayhtiön perustamiseksi ja tuotannon liittämiseksi sähköverkkoon. Tuotantolaitosta ei saa kytkeä verkkoon ilman jakeluverkkoyhtiön lupaa.

Jakeluverkkoyhtiön tarvitsemat tiedot energiayhtiön perustamiseksi ovat:

  • Energiayhteisöön kuuluvat sähkönkäyttöpaikat.
  • Tieto ylijäämäenergian jakotavasta (SMA/SMB).

Sopimuksen aikana jakeluverkkoyhtiö ylläpitää energiayhteisön tietoja Datahub-palvelussa. Energiayhteisön velvollisuutena on ilmoittaa mahdollisista tietojen muutoksista jakeluverkkoyhtiölle. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi:

  • Jako-osuuksien muutokset koko taloyhtiön hankkeessa.
  • Muutokset sopimuksissa aktiivisten asiakkaiden hankkeessa.

Tiedot eivät päivity automaattisesti eikä jakeluverkkoyhtiölle ole oikeuksia muuttaa energiayhteisön tietoja ilman energiayhteisön ilmoitusta muutoksista. Mikäli netotuksen jälkeistä jakotapaa (SMA tai SMB) halutaan muuttaa, joudutaan perustamaan uusi energiayhteisö. Tällöin tehdään ilmoitus vanhan energiayhteisön päättämisestä ja uuden aloittamisesta.

Kaikista yhteisön muutoksissa lienee varminta kertoa jakeluverkkoyhtiölle. Varsinkin toiminnan alkuvaiheessa, kun käytännöt ovat vielä yhteisölle uusia. On aina parempi katsoa kuin katua!