Taloyhtiöllä useampi sähköliittymä

Energiayhteisöistä säädetään Valtioneuvoston asetuksessa sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (767/2021) 3 §. Asetuksen mukaan energiayhteisön voivat muodostaa jäsenet, joiden käyttöpaikat on kytketty sähköverkkoon samalla liittymällä. Toisin sanoen, jos taloyhtiöllä on useampia sähköliittymiä, niin yhden liittymän takana voi olla vain yksi energiayhteisö. On myös hyvä huomata, että yksittäinen sähkönkäyttöpaikka voi osallistua vain yhteen hyvityslaskentaa hyödyntävään energiayhteisöön. Jakeluverkonhaltijan vastuulla on varmistaa se, että ilmoitetut käyttöpaikat sijaitsevat samassa liittymässä sekä se, että kukin käyttöpaikka on mukana enintään yhdessä energiayhteisössä.