Päätös yhtiökokouksessa

Hankkeen jouhevan edistymisen kannalta on varsin todennäköistä, että hallituksen kannattaa hyväksyttää periaatepäätös energiayhteisön perustamisesta, aurinkosähköselvityksen teetättämisestä ja tarjouskilpailun tekemisestä ensimmäisen kerran yhtiökokouksessa jo tässä vaiheessa. Hanke todennäköisesti selkiytyy ja saattaa jopa muuttua joltain osin aurinkosähköselvityksen ja tarjouskilpailun aikana, mutta hankkeen edistämisen hyväksyttäminen antaa hallituksen toiminnalle selkänojaa sekä määrittää myös selvityksen tekemisen reunaehtoja esim. voimalaitoksen mitoituksen suhteen.

On myös mahdollista, että hallitus voi teettää aurinkosähköselvityksen ja tarjouskilpailun järjestelmän hankinnasta ilman erillistä päätöstä yhtiökokouksessa. Tämä riippuu oleellisesti taloyhtiön koosta ja toimintakulttuurista. Jonkinlainen periaatteellinen hyväksyntä asian edistämisestä olisi hallituksella kuitenkin hyvä olla ennen hankeselvitystyön aloittamista. Tässä kohden voi myös harkita asukkaiden tahtotilaa kartoittavan asukaskyselyn tekemistä, joka voi myös tarjota selkänojaa hankkeen edistämiselle.