Järjestelmän asentaminen

Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen taloyhtiöön on kohtalaisen helppoa. Työ aloitetaan aurinkopaneelien katolle asentamisella. Tasakattoisen kerrostalon yleisin kiinnitysmuoto on ns. kelluva kiinnitys, joka tarkoittaa sitä, että paneelit asennetaan katolle painoilla tuettujen kehikoiden varaan. Tämän kiinnitystavan hyvä puoli on se, että kattoon tehdään mahdollisimman vähän läpivientejä. Harjakatoille ja erilaisille kattomateriaaleille löytyy kaikille myös oma kiinnitystapansa. Osassa paneelit kiinnitetään katon rakenteisiin ilman läpivientejä ja osassa paneelien kiinnikkeet joudutaan ruuvaamaan kiinni katon kantaviin rakenteisiin. Katon läpiviennit tiivistetään huolellisesti elastisilla ja hyvin aikaa ja säätä kestävillä tiivistysmassoilla.

Kuva: HSY

Kun paneelit on ankkuroitu katolle, tuodaan tarvittava johdotus invertterin kautta taloyhtiön sähköpääkeskukseen. Invertteri asennetaan taloyhtiöissä usein sähköpääkeskuksen läheisyyteen sisätilaan, joka ei lämpene kovin kuumaksi. Riittävän suojausluokan invertteri voidaan asentaa myös ulos esimerkiksi räystään alle, ei kuitenkaan suoraan auringonpaisteeseen. Lisäksi sähköpääkeskuksen läheisyyteen asennetaan järjestelmän turvakytkin, jolla voi katkaista jännitteen syötön eteenpäin verkkoon. Tarvittavien sähköasennusten jälkeen järjestelmä on valmiina käyttöön.

Järjestelmän asentaminen vie yleensä kahdesta neljään päivään. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, eivät asukkaat välttämättä edes huomaa, että taloyhtiöön on asennettu aurinkosähköjärjestelmä. Aurinkosähköjärjestelmän asennus on järkevä tehdä ns. avaimetkäteen-periaatteella, jolloin järjestelmän asennuttaja hoitaa asennuksen alusta loppuun. Toimitukseen kuuluu yleensä myös lupa-asiat yms. ennen hanketta sekä tarvittavat ilmoitukset jakeluverkkoyhtiölle ennen järjestelmän käyttöönottoa. Onkin hyvä varmistaa, että järjestelmän asentaja on varmasti tietoinen siitä, millainen energiayhteisömalli taloyhtiöön on tulossa.

Aurinkosähköjärjestelmän asennus vaikuttaa merkittävästi aurinkosähköjärjestelmän toimivuuteen ja turvallisuuteen. Oikeanlainen kattoon kiinnitys vaatii osaamista, jotta kattorakenteet eivät vahingoitu. Mikäli tarvitaan katon läpivientejä, niiden asianmukainen tiivistys on erittäin tärkeää. Vähintään yhdellä asentajalta pitää olla myös sähkönasennusluvat kunnossa. Aurinkosähköasentajien on mahdollista kouluttautua sertifioiduksi asentajaksi. Sertifioitujen asentajien lista löytyy esim. Motivan verkkosivuilta.