Sähkönostosopimus sähkön myyjän kanssa

Ennen aurinkosähköjärjestelmän kytkemistä verkkoon, pitää energiayhteisön tehdä sähkönostosopimus sähkön vähittäismyyjän kanssa ylijäämäsähkön myynnistä jakeluverkkoon. Sopimus on tehtävä, vaikka sähköä ei olisi aikomusta myydä jakeluverkkoon, sillä sähkönostosopimus on aurinkovoimalan verkkoon kytkemisen ehtona. Energiayhteisö voi solmia sopimuksen haluamansa sähkönmyyjän kanssa. Kuten jo edellisissä luvuissa on kerrottu, tekee energiayhteisö yhden yhteisen sähkönostosopimuksen sähkönmyyjän kanssa kaikissa muissa yhteisömalleissa paitsi hyvityslaskentamalli SMB:ssä, jossa jokainen jäsen solmii myös oman sopimuksen. On hyvä huomata, että tässä mallissa yhteisön yksittäiset jäsenet eivät voi solmia sähkönostosopimusta ennen kuin jakeluverkkoyhtiö on luonut ja toimittanut heille sopimusta edellytettävän virtuaalisen käyttöpaikan tiedot. Energiayhteisön jäsenet sitoutuvat myös tekemään tarvittavat sähkönmyyntisopimukset heti, kun se on mahdollista, ja ennen kuin tuotanto liitetään verkkoon.