Energiayhteisön verotus

Jos taloyhtiön aurinkosähköjärjestelmä on mitoitettu kattamaan pääosin energiayhteisön omaa sähkönkulutusta ja järjestelmä on alle 100 kilovolttiampeerin (kVA) tehoinen (tämä vastaa noin 80 kW:n tehoa), yhteisö ei ole suoraan sähkö- ja arvonlisäverotuksen piirissä. Yhteisön ja sen jäsenten sähköverkkoon myydystä sähköstä saatava tulo on kuitenkin tuloveronalaista.

Jos verkkoon syötetyn sähkön määrä on ostetun sähkön määrää pienempi vuositasolla, tulkitaan myynti pienimuotoiseksi. Pienimuotoista sähkönmyyntiä ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksella, vaan mahdollinen verotettava tulo ilmoitetaan verotuksessa muuna ansiotulona.

Yli 100 kilovolttiampeerin nimellisteholla tuottava energiayhteisö on sähköverovelvollinen. Jos vuosituotanto on alle 800 000 kWh riittää yksi veroilmoitus vuosittain. Yli 800 000 kWh vuodessa tuottavien toimijoiden tulee antaa veroilmoitus kuukausittain. Kaikkien yli 100 kVA:n nimellisteholla tuottavien tulee rekisteröityä sähkön pientuottajiksi.

Sähköveron lisäksi sähkön pientuottajaksi rekisteröity yhteisö maksaa myydystä sähköstä myös arvonlisäveroa. Satunnaisen ja vähäisen myynnin voidaan katsoa olevan joissakin tapauksissa vapaa arvonlisäverosta. Tällaiset tilanteet tulee varmistaa tapauskohtaisesti Verohallinnolta. Jos taloyhtiö/energiayhteisö on jo valmiiksi alv-velvollinen, tätä poikkeusta ei sovelleta.

On hyvä huomata, että jos aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan tuottamaan selvästi enemmän aurinkosähköä kuin mitä energiayhteisö käyttää, voi verottaja tulkita toiminnan liiketoiminnaksi, joka kuuluu arvonlisäverotuksen piiriin. Tämä on siis mahdollista myös jo alle 100 kVA:n teholla toimivissa järjestelmissä.