Taloyhtiöllä useampi kiinteistösähkönkäyttöpaikka

Jos taloyhtiöllä on useampi kiinteistösähkönkäyttöpaikka, voivat kaikki käyttöpaikat olla mukana energiayhteisössä. Aurinkosähkön kulutus ja netotus tapahtuu ensisijaisesti sillä käyttöpaikalla, johon aurinkosähkön tuotanto on kytketty, eli yleisesti yhdessä kiinteistösähkönkäyttöpaikoista. Tästä yli jäänyt tuotanto jaetaan energiayhteisön muille käyttöpaikoille. Energiayhteisö voi halutessaan päättää, että muut kiinteistösähkön käyttöpaikat saavat suuremman osuuden ylijäämästä kuin muut jäsenet/käyttöpaikat, mikäli tällaiselle on tarvetta.

Taloyhtiön aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuden kannalta optimaalisinta olisi kytkeä aurinkosähkön tuotanto siihen kiinteistösähkön käyttöpaikkaan, jossa kulutus vastaa parhaiten tuotantoa eli netotus on mahdollisimman hyvä. Esimerkiksi, jos taloyhtiöllä on maalämmölle oma sähkönkäyttöpaikka, kannattaa aurinkosähkön tuotanto todennäköisesti kytkeä tälle käyttöpaikalle, koska maalämpöjärjestelmä tarvitsee kohtalaisen paljon sähköä käyttöveden tuotantoon myös kesäaikaan, jolloin aurinkosähkön tuotanto on korkeinta.