Aktiivisten asiakkaiden hanke

Tilanteissa, joissa koko asunto-osakeyhtiö ei halua ryhtyä toimimaan paikallisena energiayhteisönä, voi osa yhtiön osakkaista pyrkiä muodostamaan aktiivisten asiakkaiden ryhmän, jolloin yhdessä tuotetun aurinkosähkön jakaminen on mahdollista. Aktiivisten asiakkaiden ryhmän kohdalla sopimuksen osapuolina on jokainen aktiivisten asiakkaiden ryhmän jäsen, mutta he voivat myös valita energiayhteisöä edustavan yhteyshenkilön, kenelle myönnetään valtuudet edustaa energiayhteisöä. Tällöin jakeluverkkoyhtiön pitää varmistaa, että jokainen ryhmän jäsen eli sopimuksen osapuoli on myöntänyt valtuudet yhteyshenkilölle. Hankkeen kustannukset jaetaan yhteisön jäsenten kesken. Hankkeen hyödyt, eli tuotettu aurinkosähkö, hyvitetään myös ainoastaan yhteisön jäsenille sopimusten mukaan. Sähkön mittaukset pitää tehdä aina verkkoyhtiön kautta. Aktiivisten asiakkaiden ryhmän perustaminen vaatii taloyhtiön hyväksynnän. Päätös voidaan tehdä yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä.

Vaikka energiayhteisö perustetaan aktiivisten asiakkaiden hankkeena, kannattaa taloyhtiön miettiä tarkasti etukäteen, tehdäänkö aurinkosähköjärjestelmän hankinta taloyhtiön vai osakkaiden omana hankkeena ja kuka maksaa esimerkiksi järjestelmästä taloyhtiölle myöhemmin aiheutuvat mahdolliset kustannukset (esim. huoltokustannukset, aurinkopaneeleiden poistaminen kattoremontin tieltä tai järjestelmän aiheuttama vaurio kattoon). Myös osakkaiden yhdenvertaiseen kohteluun on kiinnitettävä erityistä huomioita, kun esimerkiksi taloyhtiön yhteiselle katolle asennettavat aurinkopaneelit tulevat vain aktiivisten asiakkaiden ryhmän käyttöön.