Tekniikka kehittyy ja hinnat laskevat

Aurinkopaneelien hinta on tuotannon kasvettua laskenut vauhdilla. Joka kerta, kun tuotanto on tuplaantunut, on hinta laskenut 24 %. Lisäksi aurinkokennojen hyötysuhde on parantunut. Kehitys on vaikuttanut niin, että alhainen hinta on tehnyt aurinkosähköstä kannattavan investoinnin. Suomessa sekä suuria että pieniä aurinkovoimalaitoksia on asennettu ympäri maata. Silti tuotanto on alle prosentin Suomen koko sähkön kulutuksesta.

Tyypillisimpien monikidepaneelien höytysuhteet ovat noin 17-18 % ja kalliimpien yksikidepaneelien noin 19-20 %. Yleisesti kaupallisten paneelien hyötysuhteet ovat parantuneet keskimäärin 0,5 % vuodessa. Uusien teknologioiden kehittyessä voi hyötysuhteeseen tulla myös suurempia harppauksia. Arvioitaessa aurinkosähkön kannattavuutta ei kuitenkaan kannata keskittyä liikaa paneeleiden höytysuhteeseen vaan tärkeämpää on tuotetun sähkön hinta ja sitä kautta kannattavuus.