Sähkövarastot ja virtuaaliset akut

Fyysisten sähkövarastojen ja digitaalisten virtuaaliakkujen perusidea on sama: niiden avulla aurinkosähköjärjestelmän ylijäämäsähköä ei jouduta myymään sähköverkkoon, vaan voidaan käyttää itse myöhemmin, kun aurinko ei paista. Toimintaperiaatteeltaan ne ovat kuitenkin hyvin erilaiset. Verkkoon kytketyissä aurinkosähköjärjestelmissä varastointi on ainakin toistaiseksi harvinaista taloudellisen kannattamattomuuden takia.

Sähkövarasto

Sähkövarasto sijaitsee kohteessa fyysisesti osana aurinkosähköjärjestelmää. Asuinrakennuksiin tarkoitetut sähkövarastot voivat olla esimerkiksi lämpimiin sisätiloihin asennettuja, ulkonäöltään jääkaappia muistuttavia laitteita. Täyteen ladattua sähkövarastoa voi sen koosta riippuen hyödyntää noin 2–4 tuntia.

Älykkäät sähkövarastot voivat toimia myös osana älykästä sähköverkkoa ja osallistua kulutuksen joustoon. Joustossa asiakkaan sähkövarasto joustaa verkon tilanteen mukaan. Sähkövarastoa ladataan tai puretaan verkkosähköllä sovitusti, kuitenkin niin, että laite on aina asiakkaan käytettävissä, kun sille on omaa käyttöä.

Virtuaaliakku

Virtuaaliakku mahdollistaa aurinkopaneelien tuoton täyden hyödyntämisen ilman, että tarvitsee investoida fyysisiin akkuihin. Virtuaaliakku toimii kuin virtuaalinen tili, jolle kertyy saldoa eli yli jäänyttä aurinkosähköä eikä sitä tarvitse myydä verkkoon. Sopimus virtuaaliakusta tehdään oman sähkönmyyjän kanssa. Virtuaaliakkuun sähkö vapautetaan käyttöön, kun ostosähkölle tulee tarve.

Mikäli ylijäämäsähkö myytäisiin verkkoon, olisi saatava hyöty vain aurinkoenergian hinta vähennettynä myyjän marginaalilla. Virtuaaliakun tapauksessa ylijäämäsähkön arvo on samaa luokkaa kuin ostettaessa itse verkosta eli huomioituna myös siirtomaksut ja verot. Hyöty riippuu toki palveluntarjoajan kanssa tehdystä sopimuksesta.

Aurinkosähköjärjestelmän ylimitoittamisen kanssa on hyvä olla varovainen, sillä virtuaalisiin akkuihin liittyy sopimuksellisia haasteita, esimerkiksi: Sitoutuuko virtuaaliakun hankkiessa samalla sähkösopimukseen ko. yrityksen kanssa? Jos sitoutuu, onko sähkösopimus hinnaltaan kilpailukykyinen? Mitä jos sähkösopimuksen sähkön hinta nouseekin tulevaisuudessa? Jos sopimus on määräaikainen, kuinka voidaan varmistua siitä, että virtuaaliakkupalvelu on saatavilla myös sopimuksen päätyttyä?