Kiinteistösähkön tuotanto aurinkosähköllä

Tällä hetkellä helpoin tapa kytkeä aurinkosähköjärjestelmä taloyhtiön sähköjärjestelmään on tuottaa sillä sähköä vain kiinteistösähkön kulutukseen. Tällöin aurinkosähköjärjestelmä kytketään taloyhtiön kiinteistösähkömittariin. Tämä kuitenkin voi rajoittaa kannattavan aurinkosähköjärjestelmän kokoa. Aurinkosähköjärjestelmän mitoituksesta ja kannattavuudesta kerrotaan tarkemmin seuraavassa luvussa Taloudellinen kannattavuus ja mitoitus.