Paneeliteknologiat

Erilaisia aurinkosähköteknologioita on paljon ja niitä kehittyy koko ajan lisää. Lisäksi perinteisten kennoteknologioiden hyötysuhteet paranevat edelleen. Aurinkosähköjärjestelmän tuottoon vaikuttaa kennoteknologian lisäksi mm. paneelin rakenne ja invertteri. Tässä kappaleessa esitellään muutamia kaupallisessa käytössä olevia teknologioita sekä tapoja jaotella eri teknologioita.

Aurinkokennoteknologia jaottelu: piipohjoiset kennot, ohutkalvokennot, väriainekennot, III-IV yhdistelmä puolijohdekennot ja keskittävät kennot.

Kuva. Erilaisia aurinkokennoteknologioita. Yleisimmät paneelit ovat edelleen piipohjaisia paneeleja. Mikäli kennoteknologiat kiinnostavat tarkemmin, katso lisätietoja Kestävät energiaratkaisut -Youtube videolta.

 

Paneelien hyötysuhteita laboratorio olosuhteissa ja kaupallisissa sovelluksissa.

Kuva. Kuvassa on esitetty eri paneeliteknologioiden hyötysuhteita laboratorio-olosuhteissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Kuvasta nähdään, että kaikissa teknologioissa on vielä potentiaalia hyötysuhteen paranemiseen.

Uusia teknologioita