Mitoitus

Aurinkosähköjärjestelmän mitoitus on keskeinen sen taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttava tekijä. Mitoituksen peruslähtökohta on, että lähes kaikki tuotettu aurinkosähkö käytetään itse. Aurinkopaneelien tuottamaa ylijäämäsähköä voi myydä myös verkkoon, jos aurinkosähköjärjestelmä on liitetty sähköverkkoon ja aurinkosähkön tuottaja on sopinut sähkön myyjän kanssa ylijäämäsähkön myymisestä. Myös ylijäämäsähkön myymisen kannattavuus on parantunut huomattavasti sähkön hinnan viimeaikaisen nousun takia.

Aurinkosähkön tuottaja saa verkkoon syöttämästään sähköstä tavallisesti sen markkina-arvon (pörssihinnan), josta vähennetään sähköyhtiön perimä palvelumaksu. Omaan käyttöön tuotettu sähkö on arvokkaampaa, sillä tällöin vältetään myös sähkön ostoon liittyvät siirtomaksut ja verot. Siirtomaksut ja verot voivat muodostaa verkosta ostetun sähkön kokonaishinnasta jopa kaksi kolmasosaa.

Mitoitus pohjakuorman mukaan

Sähkön varastointi ja akkujärjestelmät eivät ole vielä hinnoiltaan kilpailukykyisiä, mikä tarkoittaa, että aurinkosähkön tuoton ja kulutuksen olisi hyvä olla mahdollisimman samanaikaista paneeleiden hyödyn maksimoimiseksi.

Helpoin tapa lähteä mitoituksessa liikkeelle on tarkastella kiinteistön kesäkuukausien keskipäivän aikaisia tuntikohtaisia kulutuslukemia, joita nykyään saa oman sähköyhtiön kautta. Nykyisin useimmilla sähkönmyyjillä ja verkkoyhtiöillä on käytössä sähkönkulutuksen online-seuranta, jossa kulutuksia pääsee selailemaan tuntitasolla. Kannattavinta aurinkosähkö on kohteissa, joissa kesän päiväsaikainen sähkönkulutus on suuri. Näin ollen esimerkiksi lämpöpumput ja sähköautojen lataus päiväsaikaan parantavat aurinkosähkön kannattavuutta.

Yleensä taloyhtiön aurinkosähköjärjestelmä on mitoitettu kiinteistösähkön kulutuksen perusteella ja ylijäämä aurinkosähkö on myyty sähkön jakeluverkkoon. Hyvityslaskentamalli avaa mahdollisuuden jakaa yli kiinteistösähkön tarpeen jääneen sähkön asukkaille. Tämä tekee aiempaa isommat aurinkosähköjärjestelmät kannattaviksi. Tällöin viimeistään käytössä oleva kattopinta-ala alkaa asettaa rajoituksia järjestelmän koolle. Oikean mitoituksen varmistamiseksi on suunnittelussa suositeltavaa hyödyntää ammattilaisia.