Asennus

Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen taloyhtiöön on kohtalaisen helppoa. Työ aloitetaan paneelien katolle asentamisesta. Tasakattoisen kerrostalon yleisin kiinnitysmuoto on ns. kelluva kiinnitys, joka tarkoittaa sitä, että paneelit asennetaan katolle painoilla tuettujen kehikoiden varaan. Tämän kiinnitystavan hyvä puoli on se, että kattoon tulee mahdollisimman vähän läpivientejä. Harjakatolle ja erilaisille kattomateriaaleille löytyy kaikille myös oma kiinnitystapansa. Osassa paneelit kiinnitetään katon rakenteisiin ilman läpivientejä ja osassa paneelien kiinnikkeet joudutaan ruuvaamaan kiinni katon kantaviin rakenteisiin. Katon lävistävät reiät tiivistetään huolellisesti elastisilla ja hyvin aikaa ja säätä kestävillä tiivistysmassoilla.

Kun paneelit on ankkuroitu katolle, tuodaan tarvittava johdotus invertterin kautta taloyhtiön sähköpääkeskukseen. Invertteriä ei asenneta yleensä ulkoilmaan vaan sisätiloihin sähköpääkeskuksen läheisyyteen. Tämä pidentää invertterin käyttöikää huomattavasti. Lisäksi sähköpääkeskuksen läheisyyteen asennetaan järjestelmän turvakytkin, joka katkaisee jännitteen syötön eteenpäin verkkoon.  Tarvittavien sähköasennusten jälkeen järjestelmä on valmiina käyttöön.

Järjestelmän asentaminen vie yleensä kahdesta kolmeen päivään. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, eivät asukkaat välttämättä edes huomaa, että taloyhtiöön on asennettu aurinkosähköjärjestelmä. Aurinkosähköjärjestelmän asennus on järkevä tehdä ns. avaimetkäteen-periaatteella, jolloin järjestelmän asennuttaja hoitaa asennuksen alusta loppuun. Toimitukseen kuuluu myös lupa-asiat yms. ennen hanketta ja tarvittavat ilmoitukset energiayhtiölle ennen järjestelmän käyttöönottoa. Taloyhtiön vastuulle jää tällöin ainoastaan hankkeen edistymisen seuraaminen ja hankkeesta asukkaille tiedottaminen.

Aurinkosähköjärjestelmän asennus vaikuttaa merkittävästi aurinkosähköjärjestelmän toimivuuteen ja turvallisuuteen. Oikeanlainen kattoon kiinnitys vaatii osaamista, jottei vahingoiteta kattorakenteita. Mikäli tarvitaan katon läpivientejä, niiden asianmukainen tiivistys on erittäin tärkeää. Asentajalta vaaditaan myös sähköasennusluvat. Aurinkosähköasentajien on mahdollista kouluttautua sertifioiduksi asentajaksi. Sertifioidut asentajat löytyvät Motivan -sivuilta.