Hyvityslaskentamalli

Hyvityslaskentamallissa aurinkosähköjärjestelmä kytketään samalla tavoin kuin kiinteistömallissa eli kiinteistösähkömittariin. Taloyhtiössä ei tarvitse tehdä mittareiden muutoksia kuten takamittaroinnissa. Tilanteissa, joissa aurinkosähköä tuotetaan enemmän kuin kiinteistösähköä kulutetaan, ylijäävä sähkö jaetaan laskennallisesti sovittujen sääntöjen mukaan asuntojen sähkömittareille. 

Hyvityslaskentamallista täytyy tehdä sopimus verkkoyhtiön kanssa, joka tekee aurinkosähkön laskennallisen jaon asuntojen sähkömittareille. Hyvityslaskenta tuli valtakunnallisesti voimaan vuoden 2023 alussa osana kansallista tiedonvaihtojärjestelmää, Datahubia. Hyvityslaskenta ja siihen liittyvä netotuslaskenta mahdollistavat taloyhtiöille helpon tavan perustaa energiayhteisö, jossa aurinkosähköä voidaan käyttää myös yhteisön jäsenten (asukkaiden) sähkönkulutuksessa. Taloyhtiön energiayhteisön perustamisesta kerrotaan enemmän HSY:n Ilmastoinfon verkkokurssissa: Aurinkosähkön energiayhteisö taloyhtiössä.

Hyvityslaskentamalli mahdollistaa suuremman aurinkosähköjärjestelmän hankkimisen ja lähes kaiken tuotetun sähkön hyödyntämisen taloyhtiön käyttöön. Verkkoyhtiö laskuttaa mallin käytöstä yleensä kuukausittaisen palvelumaksun. Asiasta kannattaa tiedustella enemmän omalta verkkoyhtiöltä.