Hyvityslaskentamalli

Hyvityslaskentamallissa aurinkosähköjärjestelmä kytketään samalla tavoin kuin kiinteistömallissa eli kiinteistösähkömittariin. Taloyhtiössä ei tarvitse tehdä mittareiden muutoksia kuten takamittaroinnissa. Tilanteissa, joissa aurinkosähköä tuotetaan enemmän kuin kiinteistösähköä kulutetaan, ylijäävä sähkö jaetaan laskennallisesti huoneistosähkömittareille. Jako tehdä osakkeiden määrän mukaisesti.

Hyvityslaskentamallista täytyy tehdä sopimus verkkoyhtiön kanssa, joka tekee aurinkosähkön laskennallisen jaon asuntojen sähkömittareille. Hyvityslaskentamalli tuli lainsäädäntöön ja kansallisesti käyttöön kesäkuussa 2022, jolloin suunniteltu Fingridin Datahubi otettiin käyttöön. Tällä hetkellä pk-seudulla mm. Helen ja Caruna ovat ottaneet hyvityslaskentamallin käyttöön.

Hyvityslaskentamalli mahdollistaa suuremman aurinkosähköjärjestelmän hankkimisen ja kaiken tuotetun sähkön hyödyntämisen taloyhtiön käyttöön. Verkkoyhtiö laskuttaa mallin käytöstä yleensä kuukausittaisen palvelumaksun. Asiasta kannattaa tiedustella enemmän omalta verkkoyhtiöltä.