Yleistä aurinkosähköstä

Aurinkoenergia on erinomainen valinta: aurinko on uusiutuva ja ehtymätön luonnonvara. Etelä-Suomeen asennettu aurinkopaneelijärjestelmä tuottaa noin kahdessa vuodessa sen määrän energiaa, joka laitteiston tuottamiseen on kulunut.

Järjestelmän hankkimisen ja asentamisen jälkeen aurinkosähkön tuottaminen on käytännössä ilmaista. Oikein mitoitetun ja asennetun aurinkosähkövoimalan takaisinmaksuaika riippuu käytetyn sähkön markkinahinnasta. Tällä hetkellä investointi voi maksaa itsensä takaisin reilusti alle kymmenessä vuodessa. Keskeistä kannattavuudessa on, että tuotettu sähköenergia käytetään pääosin itse. Sähkön hinnan reilu nousu viime aikoina on parantanut merkittävästi myös ylijäämäsähkön verkkoyhtiölle myymisen kannattavuutta.

Oma aurinkovoimala lisää energiaomavaraisuutta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Taloyhtiö ei voi olla energiaomavarainen pelkän auringon turvin, mutta aurinkosähkö on hyvä lisä omaan energiantuotantoon. Aurinkosähkövoimala taloyhtiössä kertoo myös, että yhtiö kykenee edistyksellisiin päätöksiin ja nostaa kiinteistön arvoa.

Tässä luvussa kerrotaan yleisesti läpi aurinkosähkön kannattavuudesta Suomessa, aurinkopaneeliteknologioista sekä niiden kehittymisestä.