Aurinkosähkön tuotantomallit

Aivan viime vuosiin asti on taloyhtiön aurinkosähkövoimalan sähköä hyödynnetty lähinnä kiinteistösähkön käytössä. Lisäksi on ollut muutamia pilottitaloyhtiöitä, joissa on kokeiltu aurinkosähkön hyödyntämistä asukkaiden käyttöön ns. takamittaroinnin kautta. Vuoden 2023 alussa tuli valtakunnallisesti voimaan ns. aurinkosähkön hyvityslaskenta osana kansallista tiedonvaihtojärjestelmää, Datahubia. Hyvityslaskenta ja siihen liittyvä netotuslaskenta mahdollistavat taloyhtiöille helpon tavan perustaa energiayhteisö, jossa aurinkosähköä voidaan käyttää myös yhteisön jäsenten (asukkaiden) sähkönkulutuksessa. Tämä lisää selkeästi aurinkosähkön hyödyntämismahdollisuuksia taloyhtiössä, millä on vaikutusta mm. hankkeen kannattavuuteen. Taloyhtiön aurinkosähkön energiayhteisöstä kerrotaan tarkemmin aiheen omassa verkkokurssissa, joka löytyy verkkokurssien etusivulta.

Vaikka suurin osa taloyhtiön aurinkosähköhankkeista tehdään nykyään hyvityslaskentamallia hyödyntäen, on tässä kappaleessa vielä kuvattu muutkin mahdollisuudet aurinkosähkön hyödyntämiseen taloyhtiössä. Malleissa vaihtelee se, kuka aurinkopaneelit omistaa ja kuka aurinkosähkön tuottaa. Lisäksi mallit eroavat siinä, missä aurinkosähkö hyödynnetään sekä miten aurinkosähköjärjestelmä kytketään kiinteistön järjestelmään.

taulukko, jossa kerrotaan eri tuotatomalleista.

Päätöksenteko

Erilaiset aurinkosähkön tuotantomallit edellyttävät myös erilaista päätöksentekoa taloyhtiössä. Takamittarointi ja hyvityslaskentamalli mahdollistavat suuremmat kannattavat aurinkosähköjärjestelmät taloyhtiössä kuin kiinteistösähkömalli. Päätöksenteon kannalta takamittarointi on kuitenkin hyvin haastava malli, koska se vaatii yhtiön yksimielisen päätöksen. Tällaisen päätöksen saaminen voi olla erittäin vaikeaa. Alla on taulukko, jossa on esitetty eri tuotantomallien hallinnollisia vaatimuksia.

Seuraavissa kappaleissa on esitetty erilaiset tuotantomallit yksityiskohtaisemmin.