Taloyhtiön sähköjärjestelmä

Taloyhtiössä jokaisella asukkaalla on oma sähkömittari ja oma sähkösopimus. Tämä perustuu sähkömarkkinalakiin, jonka mukaan jokaisella täytyy olla oikeus valita oma sähköntoimittajansa ja tehdä oma sopimus. Asunnoissa kulutettavaa sähköä kutsutaan yleisesti huoneistosähköksi. Kiinteistön kuluttamalle sähkölle on oma sähkömittari ja tämän sähkösopimuksen tekee taloyhtiö. Sekä huoneistojen sähkömittarit että kiinteistösähkömittarit kuuluvat sähköverkkoyhtiölle.

Kiinteistösähkönkulutukseen kuuluvat mm.

  • Yleisten tilojen kuten rappukäytävien valaistus
  • Ulkovalaistus
  • Koneellisen ilmanvaihdon puhaltimien sähkönkäyttö
  • Lämmitysverkoston ja vesiverkoston kiertovesipumput
  • Autojen lämmitystolpat
  • Erilaiset sulanapitotoiminnot, kuten rännien sulatukset
  • Hissit
  • Taloyhtiön saunat
  • Mahdolliset kylmäkellarit

Kuva: Taloyhtiön sähköjärjestelmä ja sen liittyminen sähkön jakeluverkkoon.