Aurinkoenergiaa riittää myös Suomessa

Vuotuinen auringon säteilymäärä on Etelä-Suomessa samaa luokkaa kuin Pohjois-Saksassa. Kohtuullisen hyvä aurinkosähkötuotannon potentiaali Suomessa selittyy pitkillä aurinkoisilla kesäpäivillä sekä alkukevään kylmällä, mutta tilastollisesti aurinkoisella jaksolla. Viileä aurinkopaneeli tuottaa enemmän kuin lämmin, mikä lisää kannattavuutta Suomessa. Koska aurinkosähkön tuotanto on pimeimpinä talvikuukausina lähes nolla, tarvitaan aurinkosähkön rinnalle vuositasolla aina myös ostosähköä tai jokin muu sähköntuotantomuoto niin kiinteistökohtaisesti kuin suuremmassakin mittakaavassa.

Helsingissä vuotuinen säteilymäärä vaakasuoralle pinnalle on Ilmatieteen laitoksen testivuoden mukaan noin 980 kWh/m2 ja Sodankylässä noin 790 kWh/m2. Suuntaamalla paneelit 45 asteen kulmassa etelään päin, voidaan hyödynnettävän säteilyn määrää lisätä vuositasolla 20-30 prosenttia verrattuna vaakasuoraan asennukseen.

Kartta, jossa kuvataan auringon vuotuista säteilymäärää Euroopassa
Vuosittaisen auringonsäteilyn summa (kWh/m2) ja optimaaliseen suuntaan asennetun aurinkosähköpaneelin tuotto (kWh/kWp) Euroopassa. Etelä-Suomessa säteilymäärä ja potentiaali ovat samalla tasolla kuin Pohjois-Saksassa.