Ota käyttöön kyselyt ja vuosikello

Asukaskyselystä apua taloyhtiöstrategian laatimiseen ja viestinnän suunnitteluun 

Jos taloyhtiön tavoitetila ei ole selvillä, sitä kannattaa kartoittaa aluksi asukaskyselyllä. Kyselyllä voidaan selvittää, mitä asioita asukkaat pitävät tärkeinä ja mihin suuntaan heidän mielestään taloyhtiötä tulisi kehittää.

Asukaskyselyn voi teettää ulkopuolisen toimittajan tai isännöinnin kautta, mutta sen voi tehdä myös itse. Kaikki asukkaille tärkeät asiat on hyvä yrittää saada selville, jotta tuloksista saadaan kiteytettyä taloyhtiön tahtotila. Kyselyssä on tärkeää selvittää mihin asukkaat ovat tyytyväisiä ja mihin asioihin he toivovat parannuksia. Esimerkiksi kokemukset asumisoloista ovat tärkeitä:

  • huoneiston lämpötila
  • ilmanlaatu
  • vetoisuus
  • metelitaso
  • mahdollisesti rikkinäiset laitteet tai rakenteet

Nämä seikat vaikuttavat merkittävästi niin asukastyytyväisyyteen kuin energiatehokkuuteen. Esimerkiksi patteriverkostosta kuuluva lorina voi olla merkki verkoston ilmaamistarpeesta tai kauttaaltaan liian tukalat huonelämpötilat voivat olla merkki siitä, että rakennusta ylilämmitetään turhaan. Näiden asioiden korjaaminen tuo energian säästöä. Kyselyssä kannattaa saman tien selvittää myös asukkaiden asumistottumuksia ja energian kulutusta. Tulokset auttavat hallitusta hahmottamaan, millaista viestintää ja miten paljon tietoa energiatehokkuudesta asukkaat tarvitsevat.

Viestintää strategian ja viestintäsuunnitelman mukaisesti – työ helpottuu! 

Pelkkä strategia ei kuitenkaan riitä, jos sitä ei toteuteta käytännössä ja viestitä taloyhtiön tavoitteiden etenemisestä ja välietapeista. Viestintää helpottaa, jos laatii käytännönläheisen viestintäsuunnitelman. Viestintäsuunnitelma on työkalu taloyhtiön hallitukselle, jotta se viestii tehokkaasti niistä asioista, joilla on oikeasti merkitystä.

Kun viestintäsuunnitelma peilaa taloyhtiöstrategian tavoitteita, keskitytään olennaisiin asioihin. Sanotaan, että viestintää ei ole ikinä tarpeeksi, mutta tärkeisiin asioihin keskittymällä hallitus saa mielenrauhan.

Taloyhtiön hallituksen viestintäsuunnitelman laatiminen ei ole rakettitiedettä. Se on helpompaa kuin arvaakaan, kunhan kaikki hallituksen jäsenet ovat mukana laatimassa sitä ja keskustelemassa sen sisällöstä. Ohessa malli taloyhtiön viestintäsuunnitelmaksi, jota hallitus voi vapaasti käyttää pohjana omaa viestintäsuunnitelmaansa laatiessa. Viestintäsuunnitelmaa kannattaa päivittää vuosittain uuden hallituskauden alussa, jotta se toimii todellisena työkaluna taloyhtiöviestinnän toteuttamisessa. Lataa tästä: Taloyhtiolle-viestintasuunnitelmapohja

Viestinnän vuosikellosta apua viestinnän ajoittamiseen 

Viestinnän vuosikello on myös hyvä apuväline hallitukselle, jotta säännöllinen asukasviestintä ei pääse unohtumaan. Kun se suunnitellaan yhdessä ja aiheet ajoitetaan pitkin vuodenkiertoa, saa hallitus rauhan tehdä työtä ja johtaa taloyhtiötä suunnitelmallisesti. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

Tästä pääset lataamaan ja täyttämään taloyhtiöllenne omaa viestinnän vuosikelloa: Viestinnan_vuosikello (Power_point)