Hyvä viestintä torppaa huhut

Hyödynnä viestinnässä eurojen kieltä 

Viestiessä on hyvä muistaa, että asukas ja osakas varmasti ymmärtää energiansäästön vaikutuksen asumiskuluihin eli eurojen kielen. Sen sijaan energiayksiköt, kuten kW ja MWh, voivat olla vieraampia. Sen lisäksi on syytä korostaa myös sitä, että energiankulutusta vähentämällä jokainen asukas vaikuttaa omalta osaltaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tämä on asia, josta yhä useampi kantaa huolta, joten sillä on myös vaikutusta arjen valintoihin.

Viestintä mahdollistaa tiedonkulun, jolloin myös huhut ja epäselvyydet vähenevät. Viestinnällä kasvatetaan asukkaiden osallisuutta ja aktiivisuutta sekä sitoutetaan heidät osaksi taloyhtiön tavoitteita. Mitä enemmän osakkaat saavat tietoa, sitä vähemmän syntyy epätietoisuudesta johtuvia huhuja, epäselvyyksiä ja riitoja.

Viestinnän käytännön toteutus koetaan hallituksissa vaikeaksi 

Taloyhtiöissä on varsin yleistä, että asukkaille viestitään harvoin. Tämä tuli käytännössä ilmi, kun HSY:n Ilmastoinfon TAVIS-hankkeessa tehtiin kyselytutkimus taloyhtiöiden hallituksille ja asukkaille (2021).

Taloyhtiöiden hallituksissa koettiin, että sopivan ja kaikki asukkaat tavoittavan viestintäkanavan löytäminen on lähes mahdotonta. Se on ehkä osaltaan vaikuttanut siihen, että taloyhtiöissä viestitään harvoin ja pahimmassa tapauksessa vain yhtiökokouksessa, mikä ei todellakaan ole riittävää määrällisesti eikä laadullisesti.

Osasyy viestinnän vähäisyyteen on varmasti sen työläys. Kaikilla asukkailla ei ole pääsyä sähköisiin kanaviin, joten perinteinen ilmoitustaululle ripustettu tai postilaatikkojakeluna toimitettu viesti on yhä laajalti käytössä. Se ei kuitenkaan ole hallituksen toiminnan kannalta nopeaa ja kätevää.


HSY:n kyselytutkimuksessa kysyttiin toiveita sopivista viestintäkanavista. Asukkaat toivovat monikanavaista viestintää. Digiloikka on kuitenkin vielä edessäpäin. 

Asukasviestinnän alkuhaasteisiin ei kannata kompastua, sillä viestintätyön sujuvoittamiseen löytyy keinoja, joita esittelemme seuraavissa kappaleissa.