Energiatehokkuustoimia tarvitaan

Energiansäästömahdollisuuksista viestiminen taloyhtiössä kasvattaa asukkaiden energiatietoisuutta

Energian hinnannousun ja siitä johtuvan asumisen kallistumisen seuraukset näkyvät kaikissa asumismuodoissa. Monissa taloyhtiöissä tehdään tai suunnitellaan isoja remontteja talotekniikkaan, jonka uusimisen yhteydessä energiatehokkuuden parantaminen nousee keskeiseksi kysymykseksi.

Asumiskustannusten nousun lisäksi myös EU-tasoiset ja valtiolliset päätökset edellyttävät energiatehokkuuden parantamista asuinkiinteistöissä. Vaikka energiatehokkuuden parantaminen on noussut puheenaiheeksi taloyhtiöissä, epäilykset ja varovaisuus investointien takaisinmaksusta ja asumiskulujen todellisesta alentumisesta viivästyttävät päätösten tekemistä. Energiaremontin tekemiselle voi olla muitakin motivaattoreita kuin raha. Asumismukavuuden parantaminen ja irtautuminen fossiilisista polttoaineista ovat monille asukkaille hyvin tärkeitä.

Miksi viestintä on tärkeää?

Taloyhtiöiden hallituksissa tuskaillaan viestinnän vaikeutta ja sopivia kanavia. Ajankohtainen energia-aihe osuu kipeästi myös taloyhtiöihin ja niiden asukkaisiin, kun energian hinta nousee kohisten.  HSY:n Ilmastoinfossa olemme havainneet, että aktiivinen viestintä asukkaiden omista energiansäästömahdollisuuksista kasvattaa asukkaiden kokemusta energiansäästön tärkeydestä ja tyytyväisyyttä viestinnän määrään ja sisältöön. Tehokkaalla asukasviestinnällä voidaan hälventää ennakkoluuloja, mikä nopeuttaa energiaremontin aloittamista.

Taloyhtiöviestintä ei ole ottanut digiloikkaa
Asukasviestinnällä energiatehokkuutta taloyhtiöihin -hankkeen kyselytutkimuksesta.