Sopikaa remonttiviestinnän vastuut

Sopikaa remontissa viestintävastuut  

Remonttihankkeen etenemisen viestiminen kuuluu hankkeen koordinoijalle, isännöitsijälle tai projektijohdolle eli ulkopuoliselle konsultille. Viestinnästä on aina syytä sopia erikseen, kun päätetään hankkeen suunnittelusta, valvonnasta ja urakan tekijästä sekä kokonaisvastuun kantajasta. Tarjouspyyntöihin tulee sisällyttää viestintä soveltuvilta osin.

Isoissa remonttihankkeissa asukasviestintä usein ulkoistetaan urakoitsijan vastuulle. Urakkasopimuksessa on syytä sopia, mitä kaikkea viestintä pitää sisällään ja sopia viestinnän jakelukanavista.

Urakan tilaajan eli hallituksen vastuulle voidaan esimerkiksi sopia, että se hoitaa hankkeen yleistiedottamisen ennen remontin alkua.

Sopikaa viestintävastuut ainakin seuraavista asioista:

  • Osakasinfot: ennen remontin alkamista ja tarvittaessa sen aikana.
  • Ohjeet huoneistojen valmisteluun ja tyhjentämiseen remontin sujuvoittamiseksi.
  • Viikkotiedotteet remontin aikana: töiden eteneminen ja mihin aikaan päivästä melua aiheuttavaa työtä ajoitetaan.
  • Poikkeamat: vesi- ja sähkökatkot sekä muut asumiseen vaikuttavat seikat.
  • Työmaakokoukset: Urakoitsija käy hallituksen kanssa läpi tiedotusasiat ja mitä toimia on tulossa.